Dina kandaga kecap Wikipédia, pahatu téh didéfinisikeun minangka "hiji artikel tanpa tutumbu ti kaca séjé dina ngaranspasi artikel utama". Ieu kaca téh bisa dipanggihan ku cara maluruh di Wikipédia, ngan hadéna mah éta kaca téh bisa ogé bisa kahontal ku tutumbu ti kaca anu pakuat-pakait. Ku kituna, kacida kawantu pisan mun kaca Wikipédia ditambahan wikifikasina ka tutumbu-tutumbu anu saluyu jeung informasi nu baris dipidangkeunna. Ngimeutan artikel pahatu mangrupa salahsahiji aspék penting dina ngawangun wéb.