Wirangrong mangrupa tembang pupuh nu ngagambarkeun nu kawiwirangan, éra ku polah sorangan.

Pupuh WirangrongÉdit

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sarerea
Modal bakti ka nagara

Sekar Tandak Pupuh WirangnrongÉdit

He barudak mangka ngarti
Ulah rek kadalon-dalon
Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga diriksa

Sumber rujukanÉdit

Tumbu kaluarÉdit