Yōon atawa Youon (拗音) nyaéta ciri-ciri Basa Jepang nu morana dijieun ku nambahkeun sora y.

Yōon digambarkeun dina kana maké ahiran "kana"na i, saperti き (ki), ditambah versi leutik tina tilu "kana" y, ya, yu atawa yo. Contona kyō, "poe ieu", ditulisna きょう, maké versi leutik kana yo, よ. béda jeung kiyō, "kamampuh", nu ditulisna きよう, maké ukuran lengkep "kana" yo kana. Baheula, dina sajarah pamakean kana, yōon teu dibédakeun maké "kana" leutik sarta kudu ditebak gumantung kana konteksna.

Loba kecap nu ayeuna maké yōon nu asalna tina Basa Cina. Basa Jepang heubeul teu ngabogaan sora yōon. Sacara téori yōon dimekarkeun sabab pangaruh kecap Basa Cina.

Tabel

édit
ya yu yo
k キャ kya キュ kyu キョ kyo
sh シャ sha シュ shu ショ sho
ch チャ cha チュ chu チョ cho
n ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
h ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
m ミャ mya ミュ myu ミョ myo
r リャ rya リュ ryu リョ ryo
dakuten
g ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
j ジャ ja ジュ ju ジョ jo
b ビャ bya ビュ byu ビョ byo
p ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo