Adjéktiva (basa Latin: adjectivum) atawa kecap sipat nyaéta kelas kecap nu ngarobah nomina (kecap barang) atawa pronomina, biasana kalayan ngajlaskeun atawa ngajadikeunnana jadi leuwih spésifik. Adjéktiva bisa nerangkeun kuantitas, kacukupan, runtuyan, kualitas, atawa panekenan hiji kecap. Conto kecap sipat di antarana teuas, jauh, jeung beunghar.

Rujukan édit

  1. (id) {{cite book

| title = Tata Bahasa Baku Bahasa Indonésia | last = Alwi | first = H. | coauthors = Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, Anton M. Moeliono | publisher = Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Républik Indonésia | location = Jakarta | yéar lirewr

  1. (id) "Kata", Ensiklopedi Nasional Indonésia (ENI) 8, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990