Aseuk

(Redirected from Asétik)
Aki-aki keur ngaseuk

Aseuk atawa asetik nyaéta alat tatanén anu dijeun tina leunjeuran dahan kai nu lempeng, dipaké pikeun nyieun liang na taneuh kebon atawa huma anu geus siap ajang dipelakan ku sisikian.[1] Sisikianna biasana mah anu sakali panén kayaning jagong, paré, jeung suuk.[1][2] Melak siki pepelakan ka jero liang ku ngagunakeun aseuk disebutna ngaseuk.[2] Ngaseuk dipigawé nalika mimiti usum ngijih.[2] Anu gawé nyieun liang maké aseuk leumpangna mundur ngan sagaris.[2] Kagiatan ngaseuk beuki ka dieunakeun beuki euweuh.[2]

ReferensiEdit

  1. a b Taufik Hidayat, Rachmat Spk.2007. Peperenian Urang Sunda. Bandung:PT. Kiblat Buku Utama. Halaman 47
  2. a b c d e Rosidi,Ajip. 2000. Ensiklopedi Sunda, Alam, Manusa, dan Budaya termasuk Budaya Cirebon dan Betawi. Jakarta:Pustaka Jaya. Halaman 87