Bacang bisa nujul kana sawatara hal di handap:

  • Bacang bungbuahan anu sok disebut ogé limus wangunna saliwat mah kawas manggah.
  • Bacang kadaharan anu dijieun tina béas aya eusian wangunna nyungcung kawas congcot, ari rasana mah teu pati béda kawas buras nu aya eusian.