Bandéra nyaéta salambar lawon pikeun perlambang anu ngahaja dijieun béda tinu lian, boh dina kelir, gambar, jeung ukuran.[1][2] Wangun bandéra ilaharna opat pasagi panjang, dimangpaatkeun ogé pikeun méré tangara atawa ngan saukur papaés.[3]

Bandéra nagara urang (Indonesia)

Bandéra bisa mangrupa perlambang hiji nagara, Propinsi, kota, lembaga, kantor, paguyuban, jeung sajabana.[4] Ukuran bandéra nu mindeng dipaké téh (2:3, 1:2, jeung 3:5), sanajan heteu saeutik ogé kapanggih bandéra anu ngélébét dina wangun segi tilu, jeung segi opat.[1] Di nagara urang bandéra jeung lambang nagara séjénna diatur ku undang-undang no 24 taun 2009.[5] Ngeunaan bandéra, basa, jeung lambang nagara, tur lagu kebangsaan, ditétélakeun dina pasal 35 yén bandéra nagara Indonesia téh "Sang Merah Putih".[5]

Katangtuan ukuran bandéra nagara ogé dijéntrékeun dina undang-undang:

 1. 200 x 300 cm dipaké di lapang istana Presidén
 2. 120 x 180 cm dipaké di lapang balaréa atawa umum
 3. 100 x 150 cm dipaké dijero rohangan.[5]

Gambar jeung kelir dina bandéra éta mibanda maksud jeung tujuan anu mandiri, upamana:

 • Bandéra nagara Indonesia taya lian beurem jeung bodas, ari beureum nembongkeun hiji wawanén anu kacida gedéna sedengkeun bodas nembongkeun ka weningan haté dina sagala maksud jeung tujuan.[1][6]
 • Bandéra nagara Kazakhstan dijieun tina lawon kelirna paul (biru) anu digamabaran manuk heulang, cenah ieu téh ngalambangkeun hiji kabébasan.[1]
 • Bandéra nagara Brunei aya tulisan "Brunei Darussalam", anu pihartieuna hiji kota anu ayem tengtrem kerta raharja.[1] Jeung Sajabana

Dicutat tinaÉdit

 1. a b c d e Denne, Ben (2009). Atlas Stiker Bendera. Bandung: Erlangga for Kids. ISBN 9789790155121. 
 2. "Javan Rhinoceros; Rare, mysterious, and highly threatened". KBBI. 2012-10-01. Diakses tanggal 2017-10-08. 
 3. Jonathan, Rigg (1862). A Dictionary of the Sunda Language of Java. Universitas Harvard: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 
 4. Devita Purnamasari, Irma (2010). Hukum Pertanahan. Jakarta: Kaifa. ISBN 9789791284639. 
 5. a b c Yustisia, Pustaka (2009). Undang-Undang, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Bandung: Pustaka Yustisia. ISBN 9789793410296. 
 6. Miswati, Woro (2010). INDONESIA MERDEKA. Jakarta: Be Champion. ISBN 9786028884334.