Beberesih Cikahuripan

Bebérésih Cikahuripan nyaéta upacara tradisional anu diayakeun pikeun meresihkeun sumber cinyusu Cikahuripan jeung Cikajayaan anu aya di sabudeureun makam Dalem Cikundul, kacamatan Cikalongkulon, Kabupatén Cianjur

Cikahuripan nyaéta salah sahiji cinyusu anu aya di sabudeureun makam Dalem Cikundul, anu ngandung harti yén éta cai téh nyaéta cai pikeun kahirupan keur sakuma warga anu biasa maké éta cai. Ceuk béja,Cikahuripan téh salah sahiji cinyusu nu sok dipaké ku Dalem Cikundul iwal ti cinyusu nu séjénna kayaning, cinyusu Cijagang, cinyusu Cikajayaan, cinyusu Cikaasihan. Teu pati jauh ti cinyusu Cikahuripan aya deui cinyusu nyaéa Cikajayaan, anu ngandung harti pikeun meunangkeun kajayaan.

Éta dua cinyusu téh unggal 15 poé saméméh bulan Ramadhan jeung 15 poé saméméh Idul Fitri sok dibérésikeun ku kulawarga kuncén kalawan maké upacara tradisional. Maksud ieu upacara téh iwal ti pikeun ngajaga jeung ngabérésihkeun sumber cinyusu tina kokotor runtah, jukut, jeung leutakanu aya di sabudeureun éta cinyusu.

Dina ngalaksanakeunana, saméméh atawa sabada ngabérésihan éta cinyusu diayakeun sukuran au diluluguan ku kuncén. Ilaharna dina acara sukuran sok diayakeun susuguh pikeun didahar babarengan jeung kulawarga, biasana mangrupa suguhan sangu tumpeng jeung deungeunna, ogé lalab-lalaban.[1]

Tingali ogéÉdit

RéférénsiÉdit

  1. Disbudpar Jabar . 2007. Kearifan Masyarakat Jawa Barat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Wilayah Priangan Barat). Bandung, Disbudpar Jabar.