Citakan:Artikel petingan/Pébruari 2012

Kutang dina taun 1907

Kutang nya éta sabangsaning baju jero nu dipakéna di jeroeun papakéan.Nu maké kutang téh awéwé sangkan cangkéng jadi lengkéh jeung pinareup katingali nyentreu beuneur. Ilaharna kutang dirarancang kalayan bentukna anu ngepas pikeun ngangkat pinareup sangkan teu rayud. Mimitina kutang dijieun pikeun pungsina anu tangtu, tapi lila kalilaan kutang dieuyeuban ku desain anu matak ngirut. Tapi ayeuna mah kutang téh geus ngagésér maknana, lain kabutuhan papakéan deui tapi geus jadi fashion. Standar produsén jeung ukuran anu loba, ngabalukarkeun héséna manggihan kutang anu cocog. Pinareup awéwé ukuran jeung bentukna teu sarua, bisa barobah gumantung kana siklus ménstruasi, kakandungan, atawa beuratna awak. Balukarna 80% awéwé salah maké kutang alatan ukuran anu teu cocog, diantarana 70% awéwé maké kutang anu kaleutikan, 10% awéwé maké kutang anu kagedéan. Lengkepna >>>