Délman

nyaéta kandaraan transportasi tradisional nu rodana dua

Délman nyaéta kandaraan transportasi tradisional nu rodana dua, tilu atawa opat anu teu maké mesin tapi maké kuda minangka panggantina. Variasi alat tranportasi anu maké kuda séjénna nyaéta karéta perang, karéta kéncana jeung karéta kuda. Di Tatar Sunda sorangan ieu kandaraan téh disebut délman, sado atawa kéréték[1].

delman/keretek/sado

Ngaran ieu kandaraan téh asalna tina ngaran panimuna, nyaéta Charles Théodore Deeleman, saurang litografer jeung insinyur di Hindia Walanda.[2]. Urang Walandana sorangan nyebut ieu kandaraan téh ku ngaran dos-à-dos (tonggong dina tonggong, arti harfiah basa Perancis, nyaéta sarupa anu posisi diuk panumpangna patonggong-tonggong. Éta istilah dos-à-dos téh tuluy ku pangeusi pribumi Batavia mah disingget jadi ‘sado’[3]

Rujukan édit

  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Delman
  2. Snoek, Kees. Manhafte heren en rijke erfdochters: Het voorgeslacht van E.du Perron op Java, Penerbit : KITLV Uitgeverij Leiden, 2003. tina resensi nu judulna Mencari Asal Usul Keluarga Indo Prancis di Jawa, beunang Achmad Sunjayadi
  3. Kartupos ti Meester Cornelis dikirim ka Walanda make prangko Jawa 1908, dina website Priyambodo Prayitno, diakses Oct 29, '07 11:28 AM.