Gerak lempeng nyaéta gerak hiji barang anu jalurna (liliwatanana) mangrupa garis lempeng. Gerak ieu ogé disebut translasi beraturan (merenah).

PapasinganÉdit

Gerak lempeng bisa digolongkeun kana gerak lempeng laju tetep sarta gerak lempeng robah laju anu dibédakeun ku aya sarta henteuna akselerasi.

Gerak lempeng laju tetepÉdit

Gerak lempeng laju ttep nyaéta gerak lempeng hiji obyék, di mana dina gerak ieu lajuna tetep atawa tanpa akselerasi, ku kituna jarak anu ditempuh dina gerak lempeng laju tetep nyaéta laju kali waktu.

 

di mana:

  • s = jarak tempuh (m)
  • v = laju (m/s)
  • t = waktu (s)

Gerak lempeng laju robahÉdit

Gerak lempeng laju robah nyaéta gerak lempeng hiji obyék, di mana lajuna robah kapirig waktu alatan ayana akselerasi anu tetep. Alatan ayana akselerasi, rumus jarak anu ditempuh henteu deui liniér tapi kwadratik.

 
 

di mana:

  • v0 = laju mimiti (m/s)
  • a = akselérasi (m/s2)
  • t = waktu (s)
  • s = Jarak tempuh/kapindahan (m)

Tempo ogéÉdit