Hadis (hadits, Basa Arab: حديث‎) nyaéta hiji hal anu ditujulkeun ka Nabi Muhammad saw, boh dina wangun omongan, gawé, atawa kamerenahanana.[1] Hadis mangrupa sumber hukum Islam kadua sanggeus Quran.[1] Firman Allah swt:

Hadith1.png

... وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...

Hartina: Naon waé anu Rosul bikeun ka maranéh, pék tarima. Naon waé anu Anjeunna larang ka maranéh, pek tinggalkeun...(Q.S Al-Haysr [59]:7)

Fungsi HadisÉdit

Ngarojong sarta nguatkeun naon anu disebutkeun ku Alquran.[1] Ngécéskeun Alquran, boh ku cara ngawincik anu global boh ngatakhsis anu umumna. nunjukkeun ka hukum anyar anu henteu disebutkeun ku Alquran.[1]

Anu dimaksud ku sunnah nyaéta sagala anu asalna tina Kanjeng Nabi, naha dina bentuk kecap, perbuatan atanapi sepi Nabi. Kaasup kana sunnah hadis-hadits anu asalna tina babaturan. Hadits téh asup na dalil naqli. Aranjeunna cicing babarengan sareng Rasulullah SAW, aranjeunna nguping sareng nyaksian gerakanna, teras aranjeunna nyarios dumasar kana naon anu aranjeunna ningali atanapi naon anu aranjeunna nguping.

Rupa-Rupa HadisÉdit

Macem-macem hadis aya tilu, nyaéta:

  • Hadis qauliyah, hadis anu dumasar kana sakabéh omongan Nabi Muhammad saw.[1]
  • Hadis fi'iliyah, hadis anu dumasar kana gawéna Rasullullah saw.[1]
  • Hadis taqririyah, hadis anu dumasar dina persetujuan Rasullullah saw. kana naon anu dipigawé ku para sobat Rasullullah saw.[1]

Istilah-Istilah dina Élmu HadisÉdit

Aya sawatara istilah anu perlu dipikanyaho dina nyurtian élmu ngeunaan hadis, nyaéta lafadz-lafadz husus anu disatujuan hartina ku para ahli hadis.[2] di antarana sanad, matan, rawi, sarta rijalul hadis.[2]

Tingkatan HadisÉdit

  • Hadis sahih, nyaéta hadis nu datang ti Rasullullah saw., hadis anu ti sagi sanadna bersambung sarta teu cacad ti para perawina, kuat ingetanana/perawina (dabit), perawina adil.[1]
  • Hadis hasan, nyaéta hadis anu alus, hadis ieu ampir ngadeukeutan sahih, tapi hadis anu ti sagi sanadnya bersambung, tapi para perawina kurang kuat ingetanana/kurang dabit, mangka tingkatanna di handapeun hadis sahih.[1]
  • Hadis Dha'if, nyaéta hadis anu lemah, alatan henteu minuhan sarat hadis sahih sarta hasan.[1]

RujukanÉdit

  1. a b c d e f g h i j Abdullah, S.Ag. & Helmi, Yusuf, S.Ag. Lembar Kerja Siswa SMA Untuk Kelas X Semester I Agama Islam. Depok; CV.Arya Duta. Kaca 35
  2. a b (id) Tim Dosen Agama Islam UNIVERSITAS INDONESIA. 2009. Islam Tuntutan dan Pedoman Hidup. Bandung; Value Press Bandung. Kaca 51