Béda révisi "Aksara Buda"

840 bita ditambahkeun ,  3 bulan yang lalu
Tag: suntingan sumber
 
== Modél Merapi-Merbabu ==
Aksara Buda dipaké pikeun nyebut modél aksara nu dipaké dina naskah-naskah anu kapanggih di lamping gunung Merapi-Merbau. Kiwari naskahna disimpen di Perpustakaan Nasional RI. Wangunna has, béda upama dibandingkeun jeung aksara Jawa atawa Bali. Naskah-naskah tina koléksi Merapi-Merbabu anu maké aksara ieu antarana Darmaratsa, Gita Sinangsaya, jeung Kunjarakarna. Kabéhanana ditulis maék basa Jawa Kuna. Iwal ti éta, aya hij naskah anu asalna ti Pekalongan kalawan maké aksara modél ieu, tapi eusina maké basa Sunda Kuna, nyaéta naskah Kala Purbaka. Hiji naskah nu maké modél aksara ieu kapanggi di wewengkon Buléléng, Bali taun 2019. Téks anu ditulis ku aksara ieu umumna ihwal kaagamaan Hindu-Buddha jeung kapercayaan lokal, tapi dina sababaraha bagian nyebutkeun anasir kaagamaan Islam.  
 
==Model Jawa Kulon==
Rupa-rupa sebutan ngaran pikeun aksara ieu geus ditétélakeun ku ahli aksara buhun, antarana K.F. Kolle (1877), nyebutna téh minangka aksara Jawa Kuno, Pigeaud (1968) nyebutna minangka aksara "kandel semi kursif Jawa Kulon", ari Casparis nyebutna minangka aksara Buda atawa Gunung. Kateusarageman pikeun nyebutkeun ngaran ieu aksara téh dipedar ku Andrea Acri dina disetasina waktu ngabahas naskah Dharma Patanjala. Naskah anu digarap ku anjeunna téh kalacak asalna tina koléksi Merapi-Merbabu, tapi leuwih jauh anjeunna ngira-ngira yén asalna mah éta naskah téh ti Jawa Kulon, nyaéta tempat tradisi nulis naskah gebang anu leuwih mekar. Ku kituna anjeunna nyieun deui hiji alternatif sebutan husus pikeun aksara anu dituliskeun dina daun gebang, nyaéta "aksara Jawa Kuno Barat" (Western Old Javanese Script)
 
==Rujukan==