Béda révisi "Aksara Buda"

4.430 bita ditambahkeun ,  3 bulan yang lalu
taya kamandang éditan
'''Aksara Buda''' disebut ogé '''Aksara Gunung''', nujul kana sesebutan aksara anu dipaké kira-kria abad13 nepi ka abad 16 M dina naskah-naskah lontar buhun nu kapanggih ti lamping gunung Merapi-Merbabu, Jawa Tengah,<ref name=":1">{{Cite book|title=Kamus filologi|url=https://www.worldcat.org/oclc/1121419519|location=Rawamangun, Jakarta|isbn=978-602-437-549-2|oclc=1121419519|last=Pudjiastuti, Titik,}}</ref> jeung pikeun aksara anu dipaké dina naskah gebang ti Jawa Barat.<ref name=":0">{{Cite book|title=Dharma Patanjala|url=https://books.google.co.id/books?id=S-qGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=dharma+patanjala&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwip3MLZjdbpAhX36XMBHep0CL4Q6AEIKjAA#v=onepage&q=dharma%20patanjala&f=false|publisher=Kepustakaan Populer Gramedia|date=2018-12-26|isbn=978-602-481-056-6|language=id|first=Andrea|last=Acri}}</ref> Wangunna deukeut kana aksara Kawi.
 
== Pacorok Ngaran ==
NgaranSesebutan aksara Buda muncul tahun 1817 dina buku ''The Hisotry oof Java'' karya [[Thomas StamorStamford Raffles|Thomas Stamford Rafles]].<ref>{{Cite book|title=The History of Java: In Two Volumes|url=https://books.google.co.id/books?id=_-dCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=history+of+java&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjqxeTdnNbpAhWc7XMBHW1sC0cQ6AEIMTAB#v=onepage&q=history%20of%20java&f=false|publisher=Black, Parbury, and Allen : and John Murray|date=1817|language=en|first=Thomas Stamford|last=Raffles}}</ref> Satuluyna, aksara Buda atawa aksara Gunung dipedar kueku Casparis (1975).<ref name=":0" /> Dumasar kana ulikan pustaka, ngaran aksara Buda atawa aksara Gunung bisa nujul kana dua modél aksara, nyaéta aksara anu dipaké dina naskah-naskah lontar tina koléksi Merapi-Merbabu di Jawa Tengah,<ref name=":1" /> jeung pikeun aksara nu dipaké dina naskah-naskah gebang nu asalna ti wewengkon Jawa Kulon.<ref name=":0" /> Perlu dicatet di dieu yén téks ''Arjunawiwaha''<ref>{{Cite web|url=https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464988|title=Arjuna-Wiwaha : tekst en vertaling / door R. NG. Poerbatjaraka (Lesya) {{!}} OPAC Perpustakaan Nasional RI.|website=opac.perpusnas.go.id|accessdate=2020-06-13}}</ref><ref>{{Cite book|title=Arjunawiwāha: transformasi teks Jawa Kuna lewat tanggapan dan penciptaan di lingkungan sastra Jawa|url=https://books.google.co.id/books?id=0u0sAAAAIAAJ&q=aksara+buda&dq=aksara+buda&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiO0OfLl9bpAhVx8HMBHWT8Bj4Q6AEIXzAH|publisher=Duta Wacana University Press|date=1990|isbn=978-979-8139-07-9|language=id|first=I. Kuntara|last=Wiryamartana}}</ref> jeung ''Kunjarakarna''<ref name=":2">{{Cite book|title=Kritik Teks Jawa: Sebuah pemandangan Umum dan Pendekatan Baru yang Diterapkan Kepada Kunjarakarna|url=https://books.google.co.id/books?id=rc6LDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kritik+teks+jawa&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi80uPVlNbpAhXDcn0KHRYEBewQ6AEIJzAA#v=onepage&q=kritik%20teks%20jawa&f=false|publisher=Yayasan Pustaka Obor Indonesia|date=2011|isbn=978-979-461-787-8|language=id|first=Willem van der|last=Molen}}</ref> téh aya dina sababaraha naskah,. duananaNaskah-naskahna aya anu ditulis dinadinamodél duaaksara Buda Merapi-Merbabu, aya ogé nu ditulis maké modél aksara Buda ti Jawa Kulon.<ref>{{Cite web|url=https://www.kairaga.com/2018/10/22/naskah-naskah-gebang-kuno-beraksara-buda-gunung.html|title=Naskah-naskah Gebang Kuno Beraksara Buda-Gunung – Kairaga.com|language=id-ID|accessdate=2020-06-13}}</ref>
 
== Modél Merapi-Merbabu ==
Aksara Buda dipaké pikeun nyebut modél aksara nu dipaké dina naskah-naskah anu kapanggih di lamping gunung [[Gunung Merapi|Merapi]]-Merbau[[Gunung Merbabu|Merbabu]]. Kiwari naskahna disimpen di [[Perpustakaan Nasional Republik Indonesia|Perpustakaan Nasional RI]]. Wangunna has, béda upama dibandingkeun jeung aksara [[Cacarakan|Jawa]] atawa [[Aksara Bali|Bali]]. Naskah-naskah tina koléksi Merapi-Merbabu anu maké aksara ieu antarana Darmaratsa''Darmawarsa'',<ref>{{Cite book|title=Lontar Darmawarsa: Edisi Teks dan Terjemahan|last=Anggita|first=Anjani|publisher=|year=2019|isbn=9786232001527|location=Jakarta|pages=}}</ref> ''Gita Sinangsaya'',<ref>{{Cite book|title=Gita Sinangsaya: edisi teks dan terjemahan|url=https://www.worldcat.org/title/gita-sinangsaya-edisi-teks-dan-terjemahan/oclc/839863323|date=2012|isbn=978-979-008-475-9|oclc=839863323|first=Agung|last=Kriswanto}}</ref> ''Kakawin Sutasoma'',<ref>{{Cite book|edition=Cet. 1|title=Kakawin Sutasoma|url=https://www.worldcat.org/oclc/457074617|publisher=Komunitas Bambu|date=2009|location=Depok|isbn=979-3731-55-9|oclc=457074617|last=Tantular, Mpu.}}</ref> jeung ''Kunjarakarna''.<ref name=":2" /> Kabéhanana ditulis maék [[basa Jawa Kuna]]. Iwal ti éta, aya hij naskah anu asalna ti [[Pekalongan, Bojongsari, Purbalingga|Pekalongan]] kalawan maké aksara modél ieu, tapi eusina maké [[basa Sunda Kuna]], nyaéta naskah ''Kala Purbaka''.<ref>{{Cite journal|last=Gunawan|first=Aditia|title=With Agung Kriswanto (2009) Kala Purbaka: Kisah Batara Kala dalam Teks Sunda Kuna|url=https://www.academia.edu/5406565/With_Agung_Kriswanto_2009_Kala_Purbaka_Kisah_Batara_Kala_dalam_Teks_Sunda_Kuna|language=en}}</ref> Hiji naskah nu maké modél aksara ieu kapanggi di wewengkon Buléléng, [[Bali]] taun 2019.<ref>{{Cite web|url=https://www.nusabali.com/berita/60397/ditemukan-lontar-langka-beraksara-buda-satu-satunya-di-bali|title=Ditemukan Lontar Langka Beraksara Buda Satu-satunya di Bali|last=Bali|first=Nusa|website=www.nusabali.com|language=EN|accessdate=2020-06-13}}</ref> Téks anu ditulis ku aksara ieu umumna ihwal kaagamaan [[Hindu]]-[[Buddha]] jeung kapercayaan lokal, tapi dina sababaraha bagian nyebutkeun anasir kaagamaan Islam.<ref>{{Cite journal|last=Kriswanto|first=Agung|date=2019-07-01|title=Naskah-naskah Keislaman dari Skriptorium Merapi-Merbabu di Perpustakaan Nasional|url=https://ejournal.perpusnas.go.id/jm/article/view/01000120192|journal=Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara|language=en-US|volume=10|issue=1|pages=24–45|doi=10.37014/jumantara.v10i1.23|issn=2685-7391}}</ref>  
 
==Model Jawa Kulon==
Rupa-rupa sebutan ngaran pikeun aksara ieu geus ditétélakeun ku ahli aksara buhun, antarana [[Karel Frederik Holle|K.F. Kolle]] (1877), nyebutna téh minangka aksara Jawa Kuno, Pigeaud (1968) nyebutna minangka aksara "kandel semi kursif Jawa Kulon", ari Casparis nyebutna minangka aksara Buda atawa Gunung.<ref name=":0" /> Kateusarageman pikeun nyebutkeun ngaran ieu aksara téh dipedar ku [[Andrea Acri]] dina disetasina waktu ngabahas naskah ''Dharma Patanjala''.<ref name=":0" /> Naskah anu digarap ku anjeunna téh kalacak asalna tina koléksi Merapi-Merbabu, tapi leuwih jauh anjeunna ngira-ngira yén asalna mah éta naskah téh ti [[Jawa Kulon]], nyaéta tempat tradisi nulis naskah gebang anu leuwih mekar.<ref name=":0" /> Ku kituna anjeunna nyieun deui hiji alternatif sebutan husus pikeun aksara anu dituliskeun dina daun gebang, nyaéta "aksara Jawa KunoKuna BaratKulon" (''Western Old Javanese Script'').<ref name=":0" />
 
Modél aksara Buda nu asalna ti Jawa Kulon dituliskeun dina daun [[gebang]] (saméméhna disebut [[Daon|nipah]]), maké mangsi hideung organik.<ref>{{Cite journal|last=Gunawan|first=Aditia|date=2015-01-01|title=Nipah or Gebang?: A Philological and Codicological Study Based on Sources from West Java|url=https://brill.com/view/journals/bki/171/2-3/article-p249_4.xml|journal=Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia|language=en|volume=171|issue=2-3|pages=249–280|doi=10.1163/22134379-17101004|issn=0006-2294}}</ref> Gaya anu dipakéna nyaéta ipis-kandel. Naskah-naskah anu maké aksara modél ieu ti antarana aya anu maké basa Jawa Kuna, saperti ''Sang Hyang Hayu'', ''Dharma Patanjala, Arjunawiwaha'', jeung ''Bhima Swarga''. Iwal ti éta, aya ogé naskah-naskah anu eusina maké basa Sunda Kuna, saperti ''Sang Hyang Siksa Kandang Karesian'', ''Sang Hyang Raga Déwata, Sang Hyang Tatwa Ajnyana,'' jeung ''Langgeng Jati.''<ref>{{Cite book|title=Tata Pustaka: Sebuah Pengantar terhadap Tradisi Tulis Sunda KUna|last=Atep Kurnia|first=Aditia Gunawan|publisher=Perpustakaan Nasional RI & Manassa|year=2019|isbn=9786232002456|location=Jakarta|pages=}}</ref>
 
Kakawih Arjunawiwaha janu maké aksara Buda modél Jawa Kulon nyaéta naska pangkolotna nu aya di kieuna, ditulisna taun 1344 M, asalna ti wewengkon Bandung. Dina panalungtikan Van der Molen, naskah Kunjarakarna koleksi Perpustakaan Universitas Leiden kode LOr 2266 anu ditulis ku aksara Buda model Jawa Kulon boga ajén katalitian anu pangluhurna dibandingkeun naskah-naskah séjén anu ditalungtik ku anjeunna.