Jamparing nyaéta alat nu kaasup kana golongan pakarang. Dijieunna bisa tina awi, kai, atawa logam. Wangunna panjang leutik, dina congona aya seseukeutna.Jamparing cara makena dibelesatkeun ku gondéwa.

Rupa-rupa wangun jamparing


Nulis.jpg