Laporan

Karya tulis

Laporan nyaéta alat komunikasi tinulis anu ngawengku hasil ngolah data, informasi, kacindekkan, jeung kamandang tina fakta-fakta anu geus ditalungtik saméméhna.[1] Kalungguhan laporan kacida pentingna, sabab bisa jadi dadasar keur ngararancang, niténan kagiatan anu geus dilaksanakeun, jeung nangtukeun hiji kaputusan.[1]

Anu Kudu DiperhatikeunEdit

Hal hal anu perlu diperhatikeun dina nyusun laporan nyaéta :[2]

 1. Tangtukeun maksud jeung tujuan laporan.[2]
 2. Tangtukeun tempat jeung waktu kagiatan.[2]
 3. Alat dina prosés ngumpulkeun data (ngarékam patarosan jeung saterusna).[2]
 4. Ngayakeun survéy atawa kunjungan awal, misal: nanyakeun kasadiaan pihak anu bakal diwawancara.[2]
 5. Laporan kudu objektif jeung maké basa anu mernah.[2]

FungsiEdit

Salian salaku alat pikeun nepikeun informasi, laporan ogé boga fungsi séjénna :[2]

 • Keur pengtanggungjawaban.[2]
 • Alat keur pamingpin ngalakonan fungsi pangawasan.[2]
 • Dokumén pikeun bahan ulikan keur anu merlukeun.[2]
 • Sumber pangalaman keur batur.[2]

ReferensiEdit

 1. a b S.E, Ida Nuraida. Manajemen Administrasi Perkantoran (dalam Indonesian). Kanisius. ISBN 9789792120158. 
 2. a b c d e f g h i j k (id)Jenis dan Bentuk Laporan diakses 10 juli 2015