Loték

Kadaharan dijieun tina sayuran beunang ngasakan

Loték nyaéta kadaharan anu bahanna tina sabangsaning lalab-lalaban kayaning kangkung, engkol, kacang panjang, waluh, jsb[1].Ngolahna Lalab-lalaban diseupan atawa dikulub, tuluy diabuskeun kana bungbu (suuk, uyah, gula, jsb anu diréndos)[2].salaku kadaharan tradisional loték loba nu mikaresep[2].Loték méh sarua jeung pecel, eusina lalab-lalaban anu dikulub tur dicampur jeung bungbu anu geus diréndos[2]. Bungbu anu diréndos nyaéta tarasi, gula beureum, bawang bodas, suuk, cai asem, uyah jeung cabé atawa céngék[2].Lotek sacara umum leuwih karasa amis ti batan pecel jeung bisa didahar maké leupeut atawa sangu haneut anu dibarengan ku kurupuk atawa bawang goreng[2].

nyieun loték

Kaonjoyan jeung kahéngkéran loték

édit

Kaonjoyan

édit

Loték miboga kandungan gizi anu luhur ku sabab loték bahan-bahanna tina lalab-lalaban jeung bungbu-bungbu anu ngandung gizi[2].

Kahéngkéran

édit

Lotek salaku kadaharan tradisional can pati loba aya di Kota kawas ''pecel''[2]. Kadaharan ieu loba kapanggih di daérah Yogyakarta jeung Jawa Barat[2].ku sabab éta perlu ayana prosés ngawanohkeun deui ieu kadaharan di sababaraha kota.[2]

Referensi

édit
  1. [Hidayat,Rahmat Taufik, Spk. 2007 .Peperenian Urang Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama kaca 46]
  2. a b c d e f g h i Lotek, Peluang Bisnis yang Masih Terbuka(diakses 19 Oktober 2011)