Mugiri nyaéta novél Sunda anu ditulis ku Joehana, kalawan diterbitkeun munggaran taun 1989 ku penerbit Girimukti Pasaka.


Nulis.jpg


Nulis.jpg