OSVIA atawa sakola ménak (Hoofdenschool) nyaéta nu diadegkeun di Bandung taun 1878 M téh.dina taun 1900 M mah dirobah jadi OSVIA. Ieu sakola téh tujuannana pikeun calon pagawé ti pribumi tur diajarkeun tatakrama Kulon. Jadi kabiasaan nyembah heula saméméh nyarita téh dileungitkeun.[1]

Sakola Walanda

Dina taun 1927 OSVIA dirobah jadi MOSVIA {M téh singkatan tina Middlebare,hartina menengah}.[1] Lila diajarna tujuh taun,kelas persiapan (Voorbereide Afdeelingen) lilana dua taun,kelas vak A (Vakschool Afdeelingen) lilana tilu taun,jeung Vak B (Vakschool Afdeelingen B) lilana dua taun.[1]

RujukanÉdit

  1. a b c Ruhaliah (2010). SAJARAH SUNDA. Bandung: CV.Wahana Karya Grafika. p. 127. ISBN 978-602-8460-09-5.