Pager nyaéta jajaran awi, kai atawa beusi jeung salianna ti éta anu disaruakeun luhurna dina wates pakarangan, kebon atawa taman pikeun ciri jeung supaya ulah aya anu arasup kitu baé.[1]

pager nu dijieun tina kai

Harti kata pager kapanggih ogé dina terjemahan kecap “suk” (nu disusun ku huruf-huruf jeung rarangken aksara swara Ibrani: Sin-Sureq-Kaf), anu diturunkeun tina akar kecap indung SK (Samekh-Kaf).Hufur Samekh dina piktografi Ibrani kuno nyaéta gambar cucuk anu ngalambangkeun ide panyalindungan, ana pon huruf Kaf nyaéta gambar dampal leungeun anu ngalambangkeun ide pikeun nutup.[2] Gabungan éta dua gambar téh ngandung harti “pikeun nutupan anu sifatna jadi panyalindungan”.[2]

Cara Ngarawat PagerÉdit

Palakiah Nyingkahkeun Panarajang RinyuhÉdit

pikeun nyingkahan panarajang rinyuh, pager bisa dilapisan ku cét anti rinyuh atawa ku cara nyemprotkeun zat anti rinyuh sahenteuna genep bulan sakali.[3]

Sangkan Pager teu BulukanÉdit

Pikeun nyingkahan panarajang jamur, nalika rék mulaskeun cét, hadéna mah kai téh dilapisan heula ku teka oil anu warnana natural.[3] Éta lapisan téh diulaskeun sabada kaina dihampelas. Iwal ti bisa ngingkahkeun panarajang jamur, ieu lapisan téak oil téh boga mangpaat pikeun ngawétkeun warna kai sangkan teu robah.[3]

Sangkan Henteu KucelÉdit

Ieu hal téh alatan pger teu kaurus.[3] Tarékahna nyaéta pager kudu dipulas deui ku pulas anyat. Pikeun hasil anu sampurna mah kudu maké cara mulas anu bener.[3]

Gambar:Pager di sisi imah.jpg
pager awi sisieun imah buhun

RéferénsiÉdit

  1. LBSS. 2007. Kamus Umum Basa Sunda. Bandung: Geger Sunten
  2. a b (id) Pagar, Gali kata alkitab dalam tinjauan tulisan ibrani kuno (diakses 24 oktober 2011)
  3. a b c d e (id) Rawat Pagar Kayu Agar Tetap Cantik!! (diakses tanggal 24 Oktober 2011)