Pager nyaéta jajaran awi, kai atawa beusi jeung salianna ti éta anu disaruakeun luhurna dina wates pakarangan, kebon atawa taman pikeun ciri jeung supaya ulah aya anu arasup kitu baé.[1]

pager nu dijieun tina kai

Harti kata pager kapanggih ogé dina terjemahan kecap “suk” (nu disusun ku huruf-huruf jeung rarangken aksara swara Ibrani: Sin-Sureq-Kaf), anu diturunkeun tina akar kecap indung SK (Samekh-Kaf).Hufur Samekh dina piktografi Ibrani kuno nyaéta gambar cucuk anu ngalambangkeun ide panyalindungan, ana pon huruf Kaf nyaéta gambar dampal leungeun anu ngalambangkeun ide pikeun nutup.[2] Gabungan éta dua gambar téh ngandung harti “pikeun nutupan anu sifatna jadi panyalindungan”.[2]

Cara Ngarawat Pager édit

Palakiah Nyingkahkeun Panarajang Rinyuh édit

pikeun nyingkahan panarajang rinyuh, pager bisa dilapisan ku cét anti rinyuh atawa ku cara nyemprotkeun zat anti rinyuh sahenteuna genep bulan sakali.[3]

Sangkan Pager teu Bulukan édit

Pikeun nyingkahan panarajang jamur, nalika rék mulaskeun cét, hadéna mah kai téh dilapisan heula ku teka oil anu warnana natural.[3] Éta lapisan téh diulaskeun sabada kaina dihampelas. Iwal ti bisa ngingkahkeun panarajang jamur, ieu lapisan téak oil téh boga mangpaat pikeun ngawétkeun warna kai sangkan teu robah.[3]

Sangkan Henteu Kucel édit

Ieu hal téh alatan pger teu kaurus.[3] Tarékahna nyaéta pager kudu dipulas deui ku pulas anyat. Pikeun hasil anu sampurna mah kudu maké cara mulas anu bener.[3]

Gambar:Pager di sisi imah.jpg
pager awi sisieun imah buhun

Réferénsi édit

  1. LBSS. 2007. Kamus Umum Basa Sunda. Bandung: Geger Sunten
  2. a b (id) Pagar, Gali kata alkitab dalam tinjauan tulisan ibrani kuno (diakses 24 oktober 2011)
  3. a b c d e (id) Rawat Pagar Kayu Agar Tetap Cantik!! Archived 2011-11-11 di Wayback Machine (diakses tanggal 24 Oktober 2011)