Ilham AG ngaran lengkepna Ilham Akbar Ghifari. Pituin Bandung nganjrekna di Leuwi Panjang. Ayeuna kuliah semester 5 di Jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda UPI.