Wasta pun Nisa Fitria Hidayah, nénéhna Nisa, kalangenan ngawih, kalungguhan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, padumukan di Cileunyi Kab Bandung.

WikiLatih.png Ieu pamaké téh Pamilon Wikilatih UPI nu lumangsung ping 19 September 2018.