Ieu mangrupikeun tulisan perkawis hobi oge samudaya pamikiran anu dituangkeun kana rupi-rupi kaca di Wikipedia :) mugia ngandung mangpaat kangge samudaya pihak nu maca