Dina statistik, prediksi interval ngahasilkeun hubungan nu sarua dina observasi nu bakal datang yén interval kapercayaan ngalahirkeun paraméter populasi nu teu ka-observasi.

Conto édit

Anggap sampel dicokot tina populasi sebaran normal. Populasi mean jeung simpangan baku teu dipikanyaho sajaba duanana bisa di-estimasi dumasar kana sampel. Hal ieu diperlukeun keur prediksi observasi saterusna. Anggap n jadi ukuran sampel; anggap μ jeung σ populasi méan jeung simpangan baku nu teu katalungtik. Anggap X1, ..., Xn, jadi sampel; anggap Xn+1 observasi saterusna nu bakal diprediksi. Maka

 

jeung

 

Saterusna geus ilahar ditunjukkeun ku

 

mibanda sebaran-t student nu mibanda n − 1 tingkat kabébasan. Akibatna

 

nu mana A nyaéta percentil 100(1 − (p/2))th ti sebaran-t student nu mibanda n − 1 tingkat kabébasan. nu mana angka

 

nyaéta the titiktungtung tina 100p% prediksi interval keur Xn+1.

Tempo oge édit

Seymour Geisser