Radén Yogaswara dina romanna Mantri Jero diciptakeun ku Radén Méméd Sastrahadiprawira (1897-1932) lahir dina wengkuan menak Sunda.[1]

ReferensiÉdit

  1. (id) Rosidi, Ajip. Manusia Sunda, Kiblat Buku Utama, Bandung,2009.