Rajapati di Pananjung nyaéta novél Sunda anu ditulis ku Ahmad Bakri, kalawan diterbitkeun munggaran taun 1987 ku penerbit Rahmat Cijulang.


Nulis.jpg


Nulis.jpg