Cai dina rampadan

Rampadan nyaéta wadah paranti mawa susuguh anu dijieuna tina kuningan, kai, plastik, melamin, awi, jeung sajabana wangunna rupa-rupa aya anu buleud, pasagi aya ogé anu diréka-réka, rampadan mibanda panyepengan kenca jeung katuhu sangkan gampang mawana [1][2], cai jeung lalawuh anu baris disuguhkeun atawa dibawa, diteundeun luhureun rampadan tuluy ceuli rampadan dicepengan kénca jeung katuhu sangkan saimbang [3]

Tutumbu kaluarEdit

  1. Rampadan gamelan
  2. Rampadan teh Baki kuningan paranti mawa susuguh
  3. Mawa rampadan anu alus

Dicutat tinaEdit