Sastrawan nyaéta sebutan keur penulis sastra, pujangga, ahli sastra, intelektual, sarjana, atawa cendekiawan jeung jauhari dina diksi klasik.[1] Sastra mangrupa basa (kecap, gaya basa) anu dipaké dina buku (lain basa sapopoé), sastra, buku suci tina Hindu, buku élmu pangaweruh, buku, pustaka, paririmbon (ngandung ramalan, naktu, jsb.), jeung nulis; aksara.[2]. Sastra miboga turunan jecap nyaéta kasusastraan, sastra; buku, paririmbon, pestaka, pustaka; aksara, jeung tulisan.[1]

Darpan Aryawinangun (Tengah) salah saurang sastrawan Sunda nu kawilang produktif.

RujukanÉdit

  1. a b (Basa Inggris) Endarmoko, Eko. Tesaurus Bahasa Indonesia, 2006, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
  2. (Basa Inggris) Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2005, PT Balai Pustaka, Jakarta