Skétsa nyaéta karangan prosa pondok, mangrupa déskripsi atawa "carita" anu teu ngawujud lalakon, jsté., ukur salalar, dibacana karasana hampang.[1] Skétsa bisa dipasing-pasing dumasar kana eusina.[1] Contona, karangan-karangan anu dimuat dina Di Lembur Kuring karya Syarif Amin.[1]

Rujukan édit

  1. a b c Iskandar Wassid (2015). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. ISBN 978-602-7785-78-6.