Spermatocelectomy nyaéta prosedur ngabedah keur misahkeun epididimis tina spermatocele. Pasen dibius dina puhu pingpingna tuluy diturih kanjutna. hli bedah narik testikel jeung epididimis kana turihan, misahkeun permatoselna tuluy dikaput.


Surgeon operating, Fitzsimons Army Medical Center, circa 1990.JPEG