Ukuran dispersi statistik kudu ngahasilkeun angka nol lamun sakabéh data identik, sarta kudu naék lamun datana leuwih béda. Ukuran dispersi pangpentingna nyaéta simpangan baku, akar kuadrat varian.

Ukuran séjénna nyaéta rentang, interquartile range, sarta rata-rata simpangan mutlak, sarta dina kasus kategori variabel random, entropi diskrit. Tara pernah negatip; nilai pangleutikna nu mungkin nyaéta nol.

Ukuran dispersi statistik sabagian dipaké lamun lokasi invariant, sarta liniér dina skala. Maka lamun variabel random X mibanda dispersi SX mangka transpormasi liniér Y = aX + b keur wilangan riil a jeung b kudu mibanda dispersi SY = aSX.

Tempo ogé kasimpulan statistik.