Statistik parametrik

métodeu kaputusan statistik parametrik mangrupa prosedur matematik keur tes hipotesa statistik nu nganggap yén sebaran variabel bakal bisa ditaksir ku karakter nu ditempo. Analisa varian nganggap yén dina kaayaan sebaran normal sarta varian tina sebaran nu dibandingkeun dianggap sarua. Koefisien korelasi momen-produk Pearson dianggap normal.

Kadangkala tenknik parametrik mangrupa hal nu kuat – hal ieu, ku nahankeun tetempoan kana power keur ngalacak béda atawa sarua waktu ieu asumsi kalanggar – sababaraha sebaran ngalanggar asumsi mangka ditandaan salaku statistik non-parametrik, alternatip nu leuwih ilahar dipaké keur ngalacak béda atawa sarua.