Sudagar Batik nyaéta novél anu ditulis dina basa Sunda ku Ahmad Bakri. Ieu buku novél téh dipedalkeun munggaran taun 2009 ku penerbit Kiblat Buku Utama.

Sudagar Batik  
PanulisAhmad Bakri
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Rupanovél
Nu medalkeunKiblat Buku Utama
Kaping dimedalkeun2009