Idu Durahman

(dialihkeun ti Wa Idu)


Wa Idu téh sebutan keur Idu Durahman, tokoh spirituil ti Kabupatén Sumedang. Dumuk di wewengkon Galudra, Cimalaka, Wa Idu boga kaahlian rupa-rupa. Wa Idu bisa ngadalang kalayan wayangna sakapeung bisa obah sorangan tanpa diobahkeun. Wa Idu bisa ngabeuratan awak, jeung réa-réa deui. Di sabudeureun imah Wa Idu aya kamar kosong nu eusiaun ku rupa-rupa keris jeung guha tempat tapa. Wa Idu ogé sok ngubaran nu butuh ku pitulung. Wa Idu remen pisan midang dina tipi kaasup dina Kalawarta di TVRI Jawa Barat.