Walungan Cibuni ngamuhara ka Samudra Hindia ditingali tina satelit IKONOS

Walungan Cibuni nyaéta walungan nu ngaliwatan kabupatén Cianjur anu ngamuhara ka Samudra Hindia. Lega DAS(Daérah Aliran Sungai)-na 279,4 km² téh mangrupa poténsi sumber daya cai anu dimangpaatkeun pikeun rupa-rupa kabutuhan ku penduduk di sabudeureunana, di antarana pikeun cai nginum, irigasi, jeung pamiceunan. Curah hujan unggal taunna kaétang luhur nyaéta antara 2239 mm² nepi ka 5779 mm². Ieu walungan téh jadi tapel wates pakidulan kabupatén Cianjur lebah wetaneunana jeung kabupatén Sukabumi kuloneunana.


Nulis.jpg