Misalna aya susunan data, X={x1, x2, ..., xn} jeung hubungan beuratna , W={w1, w2, ..., wn} weighted méan diitung maké rumus

Catetan yén lamun kabéh beuratna sarua, weighted méan sarua jeung arithmetic mean.

Balik ka summary statistics -- central tendency

Tempo ogeÉdit