Abu Yasid Al-Bustami

Abu Yasid Al-Bustami, (Pérsia, 874M) ngaran lengkepna Abu Yazid Tayfur bin Isa bin Surusyan, leuwih dikenal Abu Yazid Bastami atawa Bayazid.[1] Salah saurang sufi (tasawuf) ogé wali nu kawentar di Pérsia (kiwari Iran) dina abad ka-3 H.[1]

Makam Abu Yasid Al-Bustami

Kasang TukangÉdit

Abu Yasid Al-Bustami babar di Bistam, lahir ti kulawarga nu dipihormat.[1] Bapana nyaéta Isa bin Surusyan salah saurang tokoh masarakat di Bistam, sedengkeun indungna salah saurang zahid (jelema nu ninggalkeun kaduniawian).[1] Anjeunna diajar sufi ka Abu 'Ali al-Sindi, nu ngajarkeun Al-Qur'an pikeun ngadu'a.[2]

RujukanÉdit

  1. a b c d 1993."Ensiklopedi Islam".Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeven (id)
  2. Abu Yazid (diaksés 30 Séptémber 2014) (en)