Pangéran Aria Adipati Achmad Djajadiningrat (lahir di Pandéglang, 16 Agustus 1877, pupus di Purwakarta, 22 Désémber 1943. Bupati Sérang (1901-1924), Bupati Batawi (Batavia) (1924-1929), anggota volksraad jeung anggota Raad van Indie.

Ahmad Jayadiningrat