Aksara sacara étimologi asalna tina basa Sangsekerta anu akarna tina kecap "a" jeung "kshara"[1]. "A" miboga harti "henteu", sedengkeun "kshara" miboga définisi "kamusnahkeun"[1]. Tina définisi dua akar kecap éta, mangka harti aksara nyaéta hiji hal anu langgeng, atawa teu kamusnahkeun[1]. Alésan "langgeng" ku sabab aksara miboga peran pikeun ngadokuméntasikeun sarta ngabadikeun hiji kajadian kana wangun tulisan[1].

aksara Cina

Aksara mangrupa sistim tanda grafis anu dipaké manusa pikeun komunikasi sarta saeutik lobana ngawakilan kedalan[2]. Ti taun 1966, unggal tanggal 8 Séptémber dipiéling minangka poé aksara internasional dina raraga nengetan status kaaksaraan sacara global[1]. Poé aksara internasional anu dipiéling unggal 8 Séptémber ieu ditetepkeun ku UNESCO dumasar Konférénsi Tingkat Mentri Nagara-nagara Anggota PBB dina tanggal 17 Nopémber 1965 di Teheran, Iran[1].

Aksara ogé nunjul kana harti gambar sora ku gurat diringkel-ringkel kauni jeung kabaca, loba pisan rupa aksara kayaning: aksara anggitan, aksara balok, aksara citak, aksara gundul, jeung réa-réa deui.[3]

RujukanÉdit

  1. a b c d e f Ensiklo.com, Istilah ‘Aksara’ Berasal dari Bahasa Sanskerta yang Berarti Tidak Musnah. Diaksés 01 Agustus 2015.
  2. KBBI Online, Arti Kata Aksara. Diaksés 01 Agustus 2015.
  3. Danadibrata, R.A (2006). Kamus Basa Sunda. Bandung: PT Kiblat Buku Utama. p. 11. ISBN 9793631937. Diakses tanggal (disungsi) 19 Des 2020.