Arkaismeu, atawa arkaisme, nyaéta kecap-kecap kuna atawa wanda kuna dina wacana sastra buhun; atawa niru-niru, ngagunakeun kecap-kecap kuna, gaya ungkara kuna, jsté.[1] Cara kitu mangrupa usaha pangarang, upamana lantaran hayang nandeskeun latar (waktu) jaman baheula. Contona, wanda novel perang bubat karya Yoséph Iskandar.[1]

RujukanÉdit

  1. a b Iskandarwassid (Bandung 2016). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Gege Suten.