Perang Bubat dimaksudkeun ka hiji kajadian perang antara rombongan karajaan Sunda ngalawan karajaan Majapahit nu lumangsung di Bubat, wewengkon kalér Majapahit, taun 1357 M. Dina Pararaton kajadian perang ieu disebut Pabubat atawa Pasundabubat.

Perang Bubat
Tanggal 1357
Lokasi Lapangan Bubat Trowulan, Majapahit, Java
Hasil Méré kameunangan di Majapahit, pangorbanan kulawarga karajaan Sunda. Kajadian éta ngabalukarkeun karuksakan antara dua karajaan
Nu perang
Majapahit Karajaan Sunda
Komandan
Gajah Mada (panglima Majapahit) Maharaja Lingga Buana (Raja Sundha)
Kakiatan
pasukan anu aya di karajaan Majapahahit kacida lobana kulawarga karajaan Sunda, para pajabat nagara, pamong jeung pangawal, jumlahna kurang ti 100 urang
Korban
teu dipikanyaho Ampir sakabéh karajaan Sunda nu tiwas kaasup Raja Sunda jeung Putri Pitaloka

Perang Bubat iku perang sing mungel naté dumadi ing mangsa pamaréntahan raja Majapahit, Hayam Wuruk kaliyan Mahapatih Gajah Mada. Prastawa iki nglibataké Mahapatih Gajah Mada kaliyan Prabu Maharaja Linggabuana saka Karajan Sunda ing Pesanggrahan Bubat ing abad kaping 14 sakiwa-tengené taun 1357 M.
Jujutan édit

Rombongan ti Karajaan Sunda harita mangrupa aleutan Raja Sunda jeung pangagung karajaan, kaasup calon prameswari, nyaéta Dyah Pitaloka atawa Citraresmi, putri Raja Sunda nu dilamar pikeun nyanding jeung Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Nalika nepi ka wewengkon Bubat, aleutan calon pangantén dipegat ku utusan Patih Gajah Mada nu ménta sangkan Diah Pitaloka dipasrahkeun ka Hayam Wuruk salaku séba taluk Karajaan Sunda ka Karajaan Majapait. Ngarasa dihina jeung dihianat ku ieu paménta, Raja Sunda teu sadia masrahkeun putrina ka Majapahit. Dina pamustunganana, sakabéh rombongan karajaan Sunda perang campuh bégalan pati ngalawan pasukan Majapait nu jauh leuwih loba. Dina ieu kajadian, ampir sakabéh rombongan Karajaan Sunda gugur, kaasup Dyah Pitaloka nu labuh tumangan maéhan manéh.

Numutkeun Carita Parahyangan, Raja Sunda nu ngalaman ieu kajadian (disebutna 'keuna ku kalawisaya') téh nyaéta Prabu Maharaja nu mingpin Karajaan Sunda salila 7 taun (1350-1357), sedeng nurutkeun Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa (bagian tina naskah Wangsakerta nu disusun ku Pangéran Wangsakerta saparakanca (1677-1698), ngaran ieu raja téh Linggabuana. Kajadian ieu kaunggel ogé dina Kidung Sunda.

 
Cuplikan Lontar L406 Carita Parahiyangan perkara Bubat
Kasultanan BantenKasultanan CirebonSumedanglarangKarajaan SundaKendanTarumanagaraSalakanagara


Rujukan édit

  • Aca. 1968. Carita Parahiyangan: naskah titilar karuhun urang Sunda abad ka-16 Maséhi. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung.
  • Ayatrohaédi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah "Panitia Wangsakerta" dari Cirebon. Pustaka Jaya, Jakarta.