Balok

Bangun rohang 3 diménsi

Balok nyaéta bangun rohang tilu diménsi anu dijieun ku tilu pasang pasagi bener atawa pasagi burung, kalawan sahenteuna sapasang ti antarana ukuranana béda. Balok anu dijieun ku genep pasagi bener (sarua jeung sabangun) disebut kubes.

Unsur balok édit

  • Panjang (p) nyaéta rangkay (basa Indonésia: rusuk) pangpanjangna dina sisi dadampar balok.
  • Rubak (l) nyaéta rangkay pangpondokna dina sisi dadampar balok.
  • Luhur (t) nyaéta rangkay anu ajeg (tegak) kana panjang sarta rubak balok.

Rumus balok édit

 
Diagonal Rohang b-h jeung Diagonal Widang b-g
 
Widang Diagonal a-b-g-h

Volume édit

 

Lega beungeut édit

 

Panjang diagonal rohang édit

 

Panjang diagonal widang édit

 

 

 

Lega widang diagonal édit