Dina statistik, rasio korelasi nyaéta ukuran hubungan antara dispersi statistik dina kategori individu jeung dispersi lintasan tina sakabéh populasi atawa sampel.

Upamana unggal observasi nyaéta yxi nu mana x nembongkeun kategori nu di-observasi sarta xi nyaéta ngaran tina bagian observasi. Urang bakal nuliskeun nx keur jumlah observasi dina kategori x (teu pati penting keur nilai nu béda tina x) sarta

and

maka rasio korelasi η (eta) dihartikeun salaku

nu bisa ogé ditulis saperti .

Hal ieu mangrupa catetan penting lamun hubungan antara nilai jeung nilai linier (nu salawasna bener lamun ngan dua kamungkinan keur x) hal ieu bakal méré hasil nu sarua saperti koefisien korelasi; maka lamun taya rasio korelasi bakal leuwih gedé dina besaran, sanajan angger teu leuwih ti 1 dina éta besaran. Hal ieu bisa dipaké keur mutuskeun hubungan non-linier.