Konsép KadaharanÉdit

Dina kahirupan modérn, dahareun teu ukur mibanda ma'na salaku kecap barang nu fungsina pikeun nyeubeuhkeun beuteung hungkul. Tapi, pamahamanana ogé ngalegaan ngurung ogé pasualan-pasualan lingkungan, kaséhatan jeung budaya. Dina kontéks kaséhatan, manusa diperedih pikeun ngadahar rupaning kadaharan nu cumpon kana standar-standar kaséhatan, upamana nyukupan kabutuhan kalori, nyingkahan nu ngandung lemak, kolésterol, jsté.

Surahan KadaharanÉdit

Fungsi KadaharanÉdit

Dahar & KacapanganÉdit

Rupa-rupa KadaharanÉdit

Rupa-rupa kadaharan jeung inuman has Sunda, di antarana:

  1. Angeun
  2. Kuéh/lalawuh
  3. Olahan
  4. Beubeuleuman
  5. Bubur
  6. Inuman

Wanda Kadaharan & Inuman has Sunda

Wanda Conto
Angeun angeun haseum, angeun katuk, angeun waluh, jsté
Kuéh atawa Lalawuh ali agrem, bugis, odading, jsté
Olahan opor hayam, pais lauk, jsté
Beubeuleuman bakakak hayam, beuleum jagong, beuleum lauk,jsté .
Bubur bubur hayam, bubur lemu, bubur beureum, jsté .
Inuman bandrék, bajigur, jsté .

Rupa-rupa Kadaharan dina Upacara AdatÉdit

RujukanÉdit

  • Adimihardja, Kusnaka. 2005. Makanan dalam Khazanah Budaya, UPT INRIK UNPAD jeung DISBUDPAR JABAR