Daptar istilah sora sato


Ambox warning pn.svg Artikel ieu perlu dirapihkeun sangkan luyu jeung baku artikel Wikipédia.
Ngarapihkeun artikel bisa mangrupa ngabagi artikel kana paragraf atawa ngawikifikasi artikel.
Sanggeus dirapihkeun, Anjeun bisa ngahapus ieu talatah.
 1. Anjing = ngagogog, nyungungung, babaung.
 2. Bagong = sesegrok.
 3. Domba/embé = ngabérélé
 4. Éntog = ngahoshos.
 5. Gagak = ngelak.
 6. Hayam = kongkorongok (jago), kokotak (bikang).
 7. Kuda = ngahiem.
 8. Manuk = récét/ricit (manuk laleutik).
 9. Maung = ngagerem, ngagaur.
 10. Reungit = ngahieng.
 11. Tikukur/titiran = ngantuk (disada terus-terusan).
 12. Ucing = ngéong/ éong-éongan.

Daptar PustakaÉdit

Hadi, Ahmad, spk. 2013. Peperenian: Kandaga, Unak-anik, Tutungkusan jeung Rusiah basa Sunda (Édisi Révisi). Bandung: CV Geger Sunten.