Diajar nyaéta hiji prosés usaha anu dipigawé hiji jalma pikeun nampa hiji parobahan tingkah laku anu anyar sacara sakabéh, minangka hasil pangalamanana sorangan dina interaksi kalayan lingkunganana.[1] Définisi diajar sacara psikologis dihartikeun yén diajar mangrupa hiji prosés parobahan nyaéta parobahan tingkah laku minangka hasil ti interaksi kalayan lingkunganana dina minuhan kabutuhanana.[1] Parobahan-parobahan kasebut baris nyata dina sakumna aspék tingkah laku.

Jenis-jenis Diajar

édit
  • Diajar Abstrak

Diajar kalayan ngagunakeun cara-cara mikir abstrak atawa pemecahan-pemecahan abstrak [1] Conto: diajar Matématika, Kimia, sarta élmu pasti séjén.[1]

  • Diajar Kaparigelan

Diajar ku cara nampa pangabisa atawa kaparigelan kaluar tina sagala rupa masalah sacara rasional sarta logis.[1]

Diajar ku cara pangawasaan kaparigelan/pamahaman dina masalah sosial.[1]

  • Diajar Rasional

Diajar ku cara pangawasaan pangabisa ngagunakeun prinsip sarta konsép.[1]

  • Diajar Kabiasaan

Diajar ku cara nampa pangwangunan sikep-sikep nu anyar

  • Diajar Aprésiasi

Diajar ku cara nampa atawa ngamekarkeun aprésiasi nu tangtu ka objék-objék nu tangtu.[1]

  • Diajar Kanyaho atawa Studi

Diajar ku cara nampa atawa nambahan sajumlah pamahaman, pengertian, atawa informasi ngeunaan panngaweruh-pangaweruh nu tangtu. Conto: Diajar ngeunaan kamekaran badak.[1]

Faktor anu Mangaruhan Kasuksésan diajar

édit
  • Lingkunagn diajar[2]
  • Cara diajar

Sarana diajar

édit

Rujukan

édit
  1. a b c d e f g h i Prof. Dr. H. Rahman, Drs., M. PD. Teori Belajar dan Pembelajaran. Kaca 25
  2. Cakrawala Bimbingan dan Konseling SMP Kelas IX Semester1. Surakarta: Putra Nugraha. Kaca 29