Fabacéae atawa suku polong-polongan nyaéta salah sahiji suku tutuwuhan dikotil anu pangpentingna jeung panglobana. Réa tutuwuhan budidaya penting kasup kana suku ieu, kalawan boga rupa-rupa kagunaan: siki, buah (polong), kembang, kulit kai, catang, daun, beuti, nepi ka akarna dipaké ku jelema. Bahan kadaharan, inuman, bungbu masak, zat warna, pupuk héjo, parab sato, bahan ubar, nepi ka racun dihasilkeun ku anggota-anggotana. Sakabéh tutuwuhan anggota suku ieu miboga hiji sasaruaan anu jelas: buahna mangrupa polong.

asem, conto buah suku Fabaceae