Gravitasi nyaéta gaya pabetot-betot anu lumangsung antara kabéh partikel anu miboga massa di jagat raya. Fisika modéren ngajelaskeun gravitasi ngagunakeun téori rélativitas umum ti Einstein. Sanajan kitu, hukum gravitasi universal Newton anu leuwih basajan cukup taliti dina ngajelaskeun lolobana kasus.

Gravitasi ngajaga planét-planét tetep dina orbitna sabudeureun panonpoé. (Gambar henteu make skala)

Contona, bumi anu mibanda massa anu pohara badag ngahasilkeun gaya gravitasi anu pohara badag pikeun metot barang-barang di sabudeureunana, kaasup mahluk hirup, sarta barang barang anu aya di bumi. Gaya gravitasi ieu ogé metot barang-barang anu aya di luar jomantara, kawas bulan, météor, sarta barang jomantara lianna, kaasup satelit jieunan manusa.

Sawatara téori anu tacan bisa dibuktikeun nyebutkeun yén gaya gravitasi timbul alatan ayana partikel gravitron nu aya dina saban atom.

Hukum gravitasi universal Newton

édit
 
Konstanta gravitasi G mangrupa kuantitas anu penting dina Hukum Newton Newton's law of universal gravitation.

Hukum gravitasi universal Newton dirumuskeun kieu:

Satiap titik massa ngabetot sakabéh titik massa séjénna ku gaya nu sagaris jeung garis anu nyambungkeun dua titik kasebut. Badagna gaya kasebut ngabanding lempeng jeung kakalian antara dua massa kasebut sarta ngabanding tibalik jeung kuadrat jarak antara dua titik massa kasebut.
 
F nyaéta badag gaya gravitasi antara dua titik massa
G nyaéta konstanta gravitasi
m1 nyaéta badagna massa titik kahiji
m2 nyaéta badagna massa titik kadua
r nyaéta jarak antara dua titik massa

Dina sistem internasional, F diukur maké ukuran newton (N), m1 jeung m2 maké ukuran kilogram (kg), r maké ukuran méter (m), sarta konstanta G kira-kira sarua jeung 6,67 × 10−11 N (m/kg)².

Ti persamaan ieu bisa diturunkeun persamaan pikeun ngitung beurat. Beurat hiji barang nyaéta hasil kali antara massa barang kasebut jeung akselerasi gravitasi bumi. Persamaan kasebut bisa dituliskeun: W = mg. W nyaéta gaya beurat barang kasebut, m nyaéta massa sarta g nyaéta akselérasi gravitasi. Akselérasi gravitasi ieu béda-béda ti hiji tempat ka tempat séjén.