Gunung Puntang nyaéta gunung nu ayana di sabudeureun Banjaran, Bandung Kidul.

Sasakala Gunung Puntang édit

Nurutken sesepuh di dinya, Gunung Puntang téh hiji tempat nu dipaké muntang ku Prabu Siliwangi waktu diudag-udag ku Prabu Kéansantang nu jadi anakna. Maksud Kéan Santang ngudag-ngudag ka Prabu Siliwangi téh, sangkan Prabu Siliwangi lebet agama Islam