Hikayat (hikayah, Arab) hartina carita, warta.[1] Hikayat mangrupa wangun prosa heubeul sastra Melayu, boh lisan boh tulisan, eusina rupa-rupa, saperti: sajarah, biografi, agama, undang-undang, silsilah, jeung carita-carita pralogis lainna.[1] Ciri hasna nya éta sumanget perjuangan.[1] Kusabab éta para palakuna nya éta raja, pangéran, jeung kahirupan istana tina umumna.[1] Conto-conto hikayat, di antarana: Hikayat Hang Tuah, Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Nabi Bercukur, jeung Hikayat Amir Hamzah.[1] Dikaitkeun kana kamekaran sastra Indonésia modern, hikayat hakékatna dianggep minangka embrio wangun roman saperti nu mekar ti saprak Balai Pustaka (1920-an).[1]

RujukanÉdit

  1. a b c d e f Kutha Ratna, Nyoman (2018). Ensiklopedia (2000 Istilah, Biografi, Karya, Metode, dan Teori Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9786022297437.